Svet-Stranek.cz
HC Fantom

Pravidla BHLA:Osobní stránka na adrese: hcfantom.freepage.cz

Pravidla BHLA

pravidla ligy, kterou hrajeme
Pravidla soutěže BHLA

Základem BHLA jsou platná pravidla IIHF, upravená pro OLD BOYS, mimo výjimek níže specifikovaných:

1. Soutěž probíhá od září do března, utkání se hrají na zimních stadionech v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Přesné časy zápasů budou vystaveny na stránkách www.bhla.cz vždy na následující měsíc.

2. Každý musí předložit kompletní soupisku obsahující maximálně 28 hráčů označených číslem a pozicí, na které nastupuje, (B) brankař, (O) obránce, (U) útočník. Dále bude označen, kapitán a tři asistenti kapitána. U každého hráče bude uveden rok narození, kuli identifikaci. Na soupisku se v průběhu sezony mohou dopsat tři hráči, stále ovšem platí maximální počet 28 hráčů. Při dopsání na soupisku, je nutno vše ihned oznámit řediteli soutěže, který má u sebe veškeré podklady. Na dopsání hráče má vedení BHLA týden. Každý tým je povinen uhradit startovné ve výši 1500kč, které bude uhrazeno před startem BHLA. Částka bude použita na nezbytný chod soutěže, nákup pohárů a cen.

3. Na soupisce nesmí být hráč, který:
a) hrál za muže a juniory před méně než 5 lety a nehrál soutěž výše než KP (5let od aktivní kariery)
b) hrál za dorost před méně než 3 lety
c) je mladší než 18 let (start povolen pouze s písemným souhlasem rodičů)
d) každý nově příchozí hráč (mimo hráčů ze soupisky 2014-2015, která je na konci těchto pravidel), musí minimálně 4 roky hrát pouze BHLA

4. Před zápasem si vedoucí týmů projdou a vyplní zápis, který porovnají s doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS). Hráč bez dokladu by neměl být vpuštěn do hry (záleží na vedoucích klubů). V případě prokázání neoprávněného startu, rozumí se i hráče nepsaného na odsouhlasené soupisce, bude zápas kontumován, ve prospěch oprávněného týmu 5:0. Dále bude týmu strženo v tabulce 3 body. Kontumace zápasů se bude moci provádět i zpětně, maximálně 1 měsíc zpětně od nahlášení. Hráč, který takto neoprávněně nastoupí, bude mít stop v BHLA na 1 rok. Každý tým může mít delegáta na kterémkoli zápasu BHLA. Za správnost soupisky, která vyhovuje pravidlům, zodpovídá vedoucí týmu.

5. Hra se řídí pravidly ČSLH mimo pravidlel „nemožnosti střídání při zakázaném uvolnění“ a „hra tělem je povolena pouze při souběžné jízdě“.
6. Zakázané uvolnění posuzujeme podle „starých pravidel“. Střídání je povoleno.

7. Přestupy jsou zakázány. Půjčování brankářů je zakázáno. Chytat za tým může kdokoli ze soupisky. Brankáři mají povolen start v jiné soutěži, nikoli však „krajský přebor“ a výše.

8. Při sporné situaci rozhoduje přestupková komise: Radek Píše (Fantom), Radek Florián (Zvíkov), Rostislav Jiříček (Roudná), Tomáš Pavlásek (Bukovsko), Václav Hlaváč (Kostelec), Jiří Podlaha (Radimov), Jiří Heřmánek (Křída).

9. Týmy mají možnost si vzít oddechový čas na 20 sekund jedenkrát za zápas.

10. Účast každého hráče v této soutěži je na jeho vlastní nebezpečí a hráč nese veškerá (zejména zdravotní) rizika spojená s účastí v této soutěži.

11. Na každé soutěžní utkání mohou být delegováni maximálně dva rozhodčí, které zajistí vedení soutěže přes Klub rozhodčích ve Veselí nad Lužnicí (viz. oznámení KR) nebo přes pana Fialu (Soběslav) 724 052 572. Poplatky za jednoho rozhodčí 300,- a 125,- za časomíru.

12. Povinností každého hráče je bez výhrad se podřídit a respektovat rozhodnutí rozhodčího, který řídí utkání. Hráče, který odmítl podřídit se rozhodnutí rozhodčího, nebo ho dokonce napadne je okamžitě zastavená činnost na dvě sezony.
- v případě udělení vyššího zasedne DK (disciplinární komise) složená z Jan Pexa a Martin Zelenka. Zašleme zápis z utkání na tuto komisy, která o trestu rozhodne. Tresty se budou udělovat dle vážnosti přestupku. Přesný popis by měl být popsán v zápise, nebo na jeho druhé straně. Další možný trest může udělit KR (komise rozhodčích Veselí a Soběslav) a další trest „komise BHLA“.
- v případě, že se bude řešit klub, z které je člen komise, tento člen nebude rozhodovat.

13. Hraje se zpravidla 80 minut hrubého času, popřípadě 3x15 minut čistého času.


14. Je zákaz překládání zápasů! Rozpis na celý rok je vyvěšen na stránkách BHLA.

15. Z každého utkání bude vytvořen zápis (vzor bude vystaven na stránkách BHLA), ve kterém budou napsáni všichni hráči, kteří zasáhli do hry, včetně postů, na kterých nastoupili. Dále budou zapsáni střelci, přihrávající hráč, vyloučení včetně vyznačení vyšších trestů, včetně stručného popisu incidentu. Zápis bude vždy podepsán od kapitánů obou týmů, včetně poznámek. Pokud nebude chtít jeden z kapitánů podepsat, musí zapsat důvod, jinak bude tým potrestán odečtením jednoho bodu. Zápis domácí tým odešle do třech dnů na ředitele soutěže.
Za zápis odpovídá domácí tým, tj. tým, který je na stránkách uveden jako první.

16. Hráči pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek nebude umožněno odehrát utkání. Tento incident doporučuji poznamenat do zápisu. V případě opakování, bude řešeno s dotyčným týmem.

17. Na střídačce je povolen pohyb maximálně třech nehrajících osob.

18. Všechny týmy se utkají během jedné sezony dvakrát. Za vítězství se týmu počítají dva body, za remízu jeden. Domácí jsou ti, kteří jsou uvedeni jako první.

19. Výsledky budou zanášeny do tabulky, která bude každý týden aktualizovaná a vystavená na stránkách www.bhla.cz.
O pořadí v tabulce rozhoduje:
- Počet bodů
- Vzájemný zápas
- Rozdíl mezi vstřelenými a inkasovanými góly v celé sezoně
- V případě rovnosti bodů u třech a více týmů, vytvoří se minitabulka ze vzájemných zápasů
20. Každou sezonu zakončí schůze zástupců klubů, kde se domluví postup a případné úpravy na další sezonu.

21. Na konci sezony bude uspořádán “Závěrečný galavečer BHLA“ na kterém proběhne vyhlášení konečného umístění týmů, jednotlivců a předání pohárů.

Tyto pravidla jsou pro všechny hráče Blatské Hokejové Ligy Amatérů závazná a všichni jsou povinni se jimi řídit a respektovat je!!!
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK